یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

  مکان: بزرگراه شهید دکترچمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ساعت بازدید: ۹ صبح لغایت ۴ بعد از ظهر تاریخ: ۷ لغایت ۱۰ آذر ۹۳

Eleventh International Metallurgy Fair (Iran METAFO)

The eleventh international exhibition of METAFO 2014 Venue: Tehran International Permanent Fairground Shahid Chamran Highway-Tehran-Iran Date: 28 Nov-1Dec Visiting hours: 9:00 am -4:00 pm Just make sure you include a healthy amount of https://spying.ninja/spy-facebook-messages hands on monitoring to complement your digital surveillance

دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژِی تهران

دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی از تاریخ ۶ الی ۹ آذر ماه سال ۱۳۹۲ در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.شرکت متالورژی صنعت آسان تک با حضور در سالن ۶ غرفه ۳۱ این دوره میزبان بازدیدکنندگان محترم بود.