شرکت متالورژی صنعت آسان تک به عنوان مشاور و تامین کننده مواداولیه ریخته گری در ایران، همکاری تنگاتنگی باشرکتهای معتبرجهانی دارد.این شرکت در تلاش است تا محصولات وخدمات خود رابه نحوی به مصرف کنندگان عرضه نموده که رضایت آنان را جلب نماید.
ما براین باور هستیم که پیش از هرچیز در قبال جامعه ، صنعت و تمام کسانی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از محصولات و خدمات ما استفاده می کنند مسئولیم.
به منظور دستیابی به سهم بیشتر از بازار هدف میکوشیم تا ارتباط صنعت گران داخلی با فن آوری ها ی روز دنیا را بر قرار و حفظ نمائیم و در این راستا با استفاده از خدمات مشاوره ای کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی ، کارکنان خود را با دستاوردهای مرتبط و روز دنیا آشنا نموده و نسبت به افزایش راندمان تولید از طریق ارائه و ترویج محصولات نو و تکنیکهای روز اقدام می نمائیم.

مهمترین منابع در تحقق اهدافمان میباشد لذا شناسایی ، آموزش ، ایجاد انگیزه ، پاداش و حفظ و نگهداری کارکنانی که از نظر توانایی ،انگیزه ، اخلاق و تعهد به سازمان دارای ویژگی ممتاز هستند از اولویتهای دیدگاه مدیریتی شرکت بوده و فراهم سازی محیط مناسب کاری ، ایجاد بستر ارتقا شغلی ، و تامین امنیت شغلی و …در دستور کار مدیریت ارشد شرکت قرار دارد.

Since there are no limits on the number of moves you can www.topspying.com/ make, the game is fairly relaxing as you figure out the best way to build a snowman