یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

  مکان: بزرگراه شهید دکترچمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ساعت بازدید: ۹ صبح لغایت ۴ بعد از ظهر تاریخ: ۷ لغایت ۱۰ آذر ۹۳

دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژِی تهران

دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی از تاریخ ۶ الی ۹ آذر ماه سال ۱۳۹۲ در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.شرکت متالورژی صنعت آسان تک با حضور در سالن ۶ غرفه ۳۱ این دوره میزبان بازدیدکنندگان محترم بود.