یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

 

مکان: بزرگراه شهید دکترچمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

ساعت بازدید: ۹ صبح لغایت ۴ بعد از ظهر

تاریخ: ۷ لغایت ۱۰ آذر ۹۳